Bilde av Grete Skaalen

Lønn og personal.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Merkantilt
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732222117
E-post
grete.s...@bfk.no