Bilde av Julie Kristin Saastad

se vedlagt CV

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
Adjunkt m/ till.Utd.
Telefon
E-post
Julie.Krist...@bfk.no