Bilde av Gunn Johanne Rønvik

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
Faglærer i norsk/historie/helse & sosialfag
Telefon
E-post
Gunn.Johan...@bfk.no