Bilde av Ripanjit Kaur Jhutti

Engelsk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Ripanjit.K...@bfk.no