Bilde av Gyri Solberg

Engelsk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
gyri.s...@bfk.no