Bilde av Jalita Jacobsen

Engelsk korrekturlesing og innholdarbeid med læringsmidler

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Samfunnsfag
Stilling
Redaktør
Telefon
E-post
Jalita.J...@bfk.no