Bilde av Marit Spone

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Realfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Marit....@bfk.no