Bilde av Therese Lønborg Svarte

Matematikk og naturfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Realfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Therese.Lon...@bfk.no