Bilde av Kristine Bache

Lærer i engelsk og samfunnsfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Kristin...@bfk.no