Bilde av Gro Eli Lund Moss

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Tilretteleggingskoord./Lærer
Telefon
+4732240151
E-post
Gro.Eli.L...@bfk.no