Bilde av Ida Amalie Kongsgård Borg

Støttepedagog

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Støttepedagog/Vikar
Telefon
E-post
Ida.Amalie.Ko...@bfk.no