Bilde av Mihraban Mohammed
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Assistent Barne- og Ungdomsarbeider
Telefon
E-post
Mihreban....@bfk.no