Bilde av Eline Huseby Grue
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Leder spes.avd.
Stilling
Fagarbeider/Vikar
Telefon
E-post
Eline.Hus...@bfk.no