Bilde av Heidi Kristiansen

Følge elever på spesialavdelingen på Arnestad skole

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Elevassistent
Telefon
+4732240161
E-post
Heidi.Kri...@bfk.no