Bilde av Inger Kristin Grimsrud

Instruktør ved snekkerverkstedet Aim

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
UngInvest AIB
 
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
arbeidsleder
Telefon
E-post
Inger.Krist...@bfk.no