Bilde av Kjersti Venstad

Instruktør, veileder/rådgiver, motivator, digitale medier

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
UngInvest AIB
 
UngInvest - AIB Drammen
Stilling
Instruktør/lærer/rådgiver
Telefon
E-post
Kjersti....@bfk.no