Bilde av Viel Marit Julseth Hoff

Kontaktlærer VG3 fagopplæring i skole og faglærer på VG2 helsearbeiderfag på avdeling HO

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Åssiden videregående skole
 
Åssiden vgs - OPUS
Stilling
Adjunkt med tillegsutdanning
Telefon
E-post
Viel.Marit.J...@bfk.no