Bilde av Beate Weisser Lind

undervisningsstilling norsk og religion

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Inspiro
Stilling
lektor m opprykk
Telefon
+4732262881
E-post
Beate.Wei...@bfk.no