Bilde av Helle Christin Nyhuus

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Inspiro
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Helle.Chris...@bfk.no