Bilde av Håkon Hval Andersen

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Sesam
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Hakon.Hval...@bfk.no