Bilde av Therese Hägg-Ottesen

Underviser engelsk og samfunnsfag for ungdom med kort botid + spesialundervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Spes-ped.
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Therese.Ha...@bfk.no