Bilde av Therese Meyer

Faglærer kunst, design og arkitektur

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - KDA
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
therese...@bfk.no