Bilde av Christine Piro Volan

Undervisining i videregående skole

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Lektor med opprykk
Telefon
+4741506023
E-post
Christine....@bfk.no