Bilde av Karen Marie Mikkelsen

Underviser på Kongsberg norsksenter

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Karen.Marie...@bfk.no