Bilde av Lena Mari Steinfjell Karlsen

Utstrakt kurs- og opplæringsoppdrag i ledelse og personalpolitikk. E-læring.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Rådgiver kompetanseutvikling
Telefon
E-post
Lena.Mari.Stei...@bfk.no