Bilde av Nils Håkon Nordberg

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Lektor med opprykk
Telefon
E-post
Nils.Hakon...@bfk.no