Bilde av Kristin Jensen Vetlesen

Underviser norsk VG1 og VG3 studiespesialiserende, norsk VG2 elever med kort botid og Religion

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
+4732262829
E-post
Kristin.Jens...@bfk.no