Bilde av Antoinette Somerset

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Lektor med opprykk
Telefon
E-post
Antoinette...@bfk.no