Bilde av Alexandra Stephanie Redisch

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Alexandra.Step...@bfk.no