Bilde av Fride Haslestad

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Adjunkt med till.utd
Telefon
E-post
Fride.Ha...@bfk.no