Bilde av Ida Birgitte Vogt Ramslie

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Lektor m/till. utd.
Telefon
E-post
Ida.Birgitte....@bfk.no