Bilde av Aina Tømmerdal

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Adjunkt m opprykk
Telefon
E-post
aina.to...@bfk.no