Bilde av Eivind Fjellkleiv Evensen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Norsk
Stilling
Lektor m/till. utd.
Telefon
E-post
Eivind.Fjellk...@bfk.no