Bilde av Victoria N. Torvik

Undervisning, ledelse, administrasjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Lektor med opprykk
Telefon
E-post
Victoria....@bfk.no