Bilde av Helle Marie N Kjørlaug

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Språk
Stilling
Adjunkt m/till. utd.
Telefon
+4732262876
E-post
Helle.Marie...@bfk.no