Bilde av Maja Soric
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Drammen fengsel
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Maja....@bfk.no