Bilde av Nina Ludvigsen

Internasjonalt

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Tilfeldige ansatte
Stilling
Internasjonal rådgiver
Telefon
E-post
Nina.Lu...@bfk.no