Bilde av Randi Helgerud

Bibliotekar

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Bibliotek
Stilling
Bibliotekar
Telefon
E-post
randi.h...@bfk.no