Bilde av Håvard Røneid Mæhlumshagen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag - Samfunnsfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Havard.Roneid...@bfk.no