Bilde av Bent Dahl

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Idrett
Stilling
Adjunkt/Trener
Telefon
E-post
bent....@bfk.no