Bilde av Helge Hermansen

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Idrett
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
helge.he...@bfk.no