Bilde av Mona Jensen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Adjunkt m/ tilleggsutd.
Telefon
E-post
Mona.J...@bfk.no