Bilde av Kjetil Andreas Netland

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Lektor m/till. utd
Telefon
E-post
Kjetil.Andr...@bfk.no