Bilde av Helge Bålsrud

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Realfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutd.
Telefon
E-post
helge.b...@bfk.no