Bilde av Jann Ivar Brekken

Realfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Jann.Ivar...@bfk.no