Bilde av Hanne Staberg

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Teknologi og forskning
Stilling
lektor med tillegge
Telefon
E-post
hanne.s...@bfk.no