Bilde av Ingrid Aubell

Administrativ lederstilling

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Driftsavdelingen
Stilling
Personal- og administrasjonssjef
Telefon
E-post
ingrid....@bfk.no