Bilde av Terje Strange

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Religion
Stilling
Lektor m/till. utd.
Telefon
+4732262881
E-post
terje.s...@bfk.no