Bilde av Ida Myklebust

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Realfag
Stilling
Lektor m/tillegg
Telefon
E-post
Ida.Myk...@bfk.no