Bilde av Per Roar Ekeland

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Realfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Per.Roar...@bfk.no